Witamy na stronie

  Klubu Honorowego Dawcy Krwi

  Służb Mundurowych Powiatu Puckiego

Zarząd
Statut
Oddaj Krew w Pucku
Przywileje HDK
Odznaki HDK
Zaprzyjaźnoine Strony
Kontakt

Aktualności

11 luty - Światowy Dzień Chorego. W tym dniu pamiętamy o wszystkich chorych, jak też ich rodzinach i bliskich. Każdy człowiek chciałby w jakikolwiek sposób pomóc choremu bliźniemu, ulżyć w jego cierpieniu, a przede wszystkim chciałby spowodować aby osoba chora powróciła do zdrowia i mogła cieszyć się zdrowiem i długim życiem. Życie bowiem jest najcenniejszym darem jakie człowiek posiada.

„Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
nie przez to co posiada
lecz przez to czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II

Aby powyższe słowa wypowiedziane przez naszego Wielkiego Rodaka Papieża Ojca Św. Jana Pawła II nie pozostawały bez odzewu, aby nie były tylko pustym sloganem, w Pucku w dniu 11 lutego 2011 roku powstał Klub Honorowych Dawców Krwi PCK Służb Mundurowych Powiatu Puckiego przy Puckim Hospicjum pw. św. Ojca Pio. Ideą honorowego krwiodawstwa jest ratowanie zdrowia i życia drugiego człowieka poprzez bezinteresowne oddawanie krwi lub jej składników . Ponieważ krew jest najcenniejszym lekarstwem, jest lekiem, który człowiek może ofiarować drugiemu człowiekowi, a tym samym ma możliwość uratowania życia i zdrowia ludzkiego honorowi dawcy krwi postanowili się zrzeszyć w klubie HDK PCK aby móc pełniej realizować zadania wynikające z bycia honorowym krwiodawcą, a tym samym w pełni potwierdzić, iż są gotowi oddać część siebie, tym samym potwierdzając ideę ludzkiego braterstwa.

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK Służb Mundurowych Powiatu Puckiego przy Puckim Hospicjum pw. św. Ojca Pio zrzesza przede wszystkim honorowych dawców krwi - funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, Ochotniczych Straży Pożarnych, żołnierzy Wojska Polskiego oraz innych Honorowych dawców krwi, którzy przyjęli jego statut i zapisali się do klubu HDK Służb Mundurowych.

Autor: Jan Wenta; be.happy@wp.pl
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin